De zuivel van Atlantis

De Dijkgatshoeve levert ons producten van eigen land. We verkopen hun zuivel, waaronder melk, yoghurt, karnemelk, kwark en hangop. De Hollands Kroon kaas is er van jong tot oud. Uiteraard hebben verschillende smaken: Italiaanse kruiden, Walnoten & Fenegriek, Honingklaver, 
Komijn en Daslook. In de zomer en het najaar zijn er verschillende soorten verse groente van de tuin. Ook leveren we de producten van andere 
werkplaatsen van de Raphaëlstichting zoals pasta en jam.

Over de dijkgatshoeve; 
Op onze boerderij wordt zorg verleend aan 16 mensen met een verstandelijk beperking.
Ook zijn er negen appartementen gebouwd voor mensen met een psychosociale hulpvraag
die zich met deze gemeenschap willen verbinden, vanuit bijvoorbeeld enzaamheidsproblematiek, of reïntegratietrajecten of anderzins. 


De boer en zijn gezin wonen op het terrein. Dijkgatshoeve wil een belangrijke cultureel-maatschappelijke uitstraling krijgen in de Wieringermeer. We hopen dat tal van doelgroepen zich hier welkom gaan voelen. Zo zal Staatsbosbeheer rondleidingen vanaf deze plek gaan starten. Ook is er een zaal met keuken waar verenigingsleven, stichtingen en bedrijfsleven met hun eigen activiteiten gebruik van kunnen maken. Maar ook vogelaars, wandelaars, 
fietsers, recreanten en toeristen zijn van harte welkom. 

Duurzaamheid 
neemt een belangrijke plek in in de ontwikkeling van deze gemeenschap. Zo stelt Staatbosbeheer de eis dat het 80 hectare grote gebied alleen op basis van biologische uitgangspunten beheerd mag worden. Gebruik van pesticiden en kunstmest zijn dus uit den boze. Verder is het gehele project CO2 neutraal. Dit betekent dat de energievraag ter plekke en op milieuverantwoorde wijze plaats vindt. Het concept hiervoor is ontworpen door ZON-energie. Een adviesbureau voor alternatieve energie. Voor de energie wordt gebruik gemaakt van het warmte/koude opslagprincipe (WKO), zonnestraling en door een computergestuurde houtkachel.