Groente en fruit in gesloten settings

Kick-off groente en fruit project in verschillende instellingen                       
Op 7 juli is het project ‘KV-1509- 063 Groente en fruit in gesloten settings’ officieel van start gegaan. Om het project een mooi aftrap te geven, werd in het AFAS Stadion een inspirerende kick-off bijeenkomst georganiseerd waarbij nagenoeg alle partners aanwezig waren.

Het project is een publiek-privaat samenwerkingsverband, welke voor de helft wordt gefinancierd vanuit de Topsector TKI-TU. Binnen het project gaan de verschillende partners aan de slag om succesvolle interventies in te zetten om groente- en fruitconsumptie te verhogen. Aan het project doen onder andere ’s Heerenloo, Zuid Oost Zorg, Omring, 
UMCG Nefrologie, GGZ NHN, AZ Jeugd, Atlantis Handelshuis, Care Culinair en Diverzio mee. Kartrekker van het project is GreenPort NHN. LEI en het Louis Bolk Instituut verzorgen het onderzoek rondom de opzet en effectiviteit van de interventies. 

De meeste mensen in Nederland eten te weinig groente en fruit. In dit project gaan we proberen dit in zorginstellingen en andere deels of geheel ‘gesloten settings’ te verhogen. Dit door samen aansprekende en praktisch uitvoerbare manieren te bedenken om het groente- en fruitconsumptie van mensen (patiënten, cliënten, bewoners, etc.) te verhogen en effect hiervan te meten op gedrag, welzijn en bijvoorbeeld medicatiegebruik. Tweemaal per jaar zullen hiervoor partnerbijeenkomsten worden georganiseerd. Het project loopt drie jaar. Op naar de volgende bijeenkomst!