Klimaattop Noord NL – 9 november 2017

In Groningen, Friesland en Drenthe willen we écht werk maken van de voedseltransitie. Niet blijven mijmeren over een betere toekomst voor de volgende generatie, maar actie! Werken aan concrete plannen die bijdragen aan klimaatneutraliteit in 2050. Op 9 november 2017 in het Energy Academy gebouw in Groningen organiseren de provincies Friesland, Groningen en Drenthe de Klimaattop Noord NL .

De volgende partijen ondertekenen die dag de: Intentieverklaring/Samenwerking tussen stakeholders om te komen tot: “Winst voor Milieu, Mens en Dier door Verbinding Agri en Zorg in Friesland, Groningen en Drenthe”

1. Antonius Zorggroep
2. Atlantis Handelshuis
3. Circulair Friesland
4. De Friesland Zorgverzekeraar
5. De Streekboer.NL
6. Distrivers
7. Interzorg Noord-Nederland
8. Intrakoop
9. LTO Noord regio Noord
10. Pi-Groep
11. Rabobank Noord-Nederland
12. Smaackmakers
13. Social Enteprises.NL
14. Stichting Diverzio
15. Stichting Urgenda
16. Symphony of Soils
17. the Netherlands Ecological Research Network (NERN)
18. Transitiecoalitie Voedsel
19. Triocare
20. Van Hall Larenstein
21. Vroom’s Communicatie
22. Ziekenhuis Nij Smellinghe
23. ZuidOost Zorg

Wij zijn zeer blij met dit resultaat. Er zijn nog meer partijen die zich over een antwoord beraden. Dit betekent dat na 9 november nog meer stakeholders gaan aansluiten. 

De intentieverklaring is bedoeld als overkoepelend document. Partijen, zoals, zorginstellingen, ziekenhuizen, universiteiten, onderzoekinstanties, dienstverleners, overheden, banken, zorgverzekeraars, adviseurs, belang behartigende partijen, toeleveranciers, patiënten/cliënten verenigingen enz onderschrijven dat zij positief kunnen en willen bijdragen aan de in de intentieverklaring (bijgevoegd) beschreven doelstellingen. 

Voor sommige partijen betekent dit een eerste stap op weg naar samenwerking en voor andere partijen een intensivering van de samenwerking. Maar voor bijna alle partijen is het nieuw om Winst voor milieu, mens en dier als hoofddoelstelling te omarmen. 

Door het ondertekenen van deze intentieverklaring geven de partijen aan dat zij significante winst voor milieu, mens en dier wilt realiseren, concreet actie gaat ondernemen en waar mogelijk gaat versnellen. Korte transparante voedselketen(s) in de provincies: Friesland, Groningen en Drenthe zijn hiervoor een voorwaarde. Gezamenlijk willen zij een kopgroep vormen om deze ook daadwerkelijk te organiseren.

Klik hier 

om de interventieverklaring te bekijken

Locatie

Energy Academy gebouw
Nijenborgh 6
9747 AG Groningen

Programma:
15.00 u tot 15.15 u - presentatie Atlantis Handelshuis (Mike Venekamp).
15.15 u tot 15.30 u – Ondertekenen van de intentieverklaring door de stakeholders en fotomoment.
Zie de website www.klimaattopnoord2017.nl voor het gehele programma.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie of een afspraak voor een interview kunt u zich wenden tot:

Mike Venekamp
T: 06 1823 9122
mike@atlantishandelshuis.nl

 

Helene van der Vloed
T: 06 2158 3186
info@triocare.nl