Het Texels Lamsvlees van Atlantis

Het beste Texelse lamsvlees is Waddengoud gecertificeerd en weer volop verkrijgbaar. Het Texelse schapenras is wereldberoemd vanwege de uitzonderlijk goede vleeskwaliteit van de lammeren. De smaak van echt Texels lamsvlees is superieur vanwege de uitstekende natuurlijke omstandigheden, zoals de zilte grond en frisse zeelucht.

Het Texelse schaap

Het ontstaan van het ras 
De schapen zijn op Texel al heel lang aanwezig, er zijn geschriften uit 1477 waaruit blijkt dat er toen al veel schapen op Texel liepen. Tot 1860 waren dit voornamelijk zogenaamde Pijlstaarten, een ongehoornd, sober ras met goede wol maar matig bespierd. Rond 1860 werd dit ras eerst gekruist met de Leichester, later ook met de Lincolnshire. Daardoor ging zowel de bevleesdheid als de wolkwaliteit vooruit. Het oprichten van het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland (afgekort T.S.N.H.) in 1909 bracht wat meer structuur in de fokkerij, 
het kruisen stopte, en er werden raskenmerken vastgesteld. Langzamerhand ontstond daarna het Texelse schaap, ook wel bekend als de Texelaar, met een groot aanpassingsvermogen en een goede vleeskwaliteit. 

Na 1960 is er vooral gefokt op de bespiering en de vlees/beenverhouding welke de Texelaar de huidige wereldfaam heeft bezorgd. Het Texelse schaap wordt in Nederland Texelaar genoemd, in het buitenland vaak Texelsheep of kortweg Texel. Daarnaast is er de Beltex, 
wat eigenlijk ook gewoon een Texelaar is, die via België naar Engeland is gegaan.